Oppikirjat

Kokonaisvaltainen kirjoittaminen
Kimmo Svinhufvud
Gradutakuu
Kimmo Svinhufvud
Tohtoritakuu
Carol Kiriakos, Kimmo Svinhufvud
Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa
Markku Jahnukainen (toim.)
Koulutusihmeen paradoksit
Hannu Simola
Kotiseutu ja kansakunta
Irma Sulkunen, Marja Jalava, Tiina Kinnunen
Terveys ja sosiaalityö
Anna Metteri, Heli Valokivi, Satu Ylinen
Johdatus tilastolliseen tutkimukseen
Raine Valli
Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina
Kirsi Juhila
Mediayhteiskunta
Janne Seppänen, Esa Väliverronen
Haastattelu
Johanna Ruusuvuori, Liisa Tiittula (toim.)
Haastattelun analyysi
Johanna Ruusuvuori, Pirjo Nikander, Matti Hyvärinen (toim.)
Laadullinen tutkimus 2.0
Pertti Alasuutari
Johdatus laadulliseen tutkimukseen
Jari Eskola, Juha Suoranta
Kurssi kohti diskurssia
Sari Pietikäinen, Anne Mäntynen
Kategoriat, kulttuuri & moraali
Arja Jokinen, Kirsi Juhila, Eero Suominen
Otteita verkosta
Salla-Maaria Laaksonen, Janne Matikainen, Minttu Tikka
Tutkimusetiikka
Arja Kuula
Kirjallisuuden opetuksen käsikirja
Kaisa Ahvenjärvi, Leenä Kirstinä
Kirjoitettu kansakunta
Marja Jalava, Tiina Kinnunen, Irma Sulkunen
Tapion tarhoista turkistarhoille
Maria Laakso, Toni Lahtinen, Päivi Heikkilä-Halttunen
Kaikille lapsille
Anna Rastas
Työmaana runous
Siru Kainulainen, Karoliina Lummaa, Katja Seutu
Johdatus kirjallisuusanalyysiin
Aino Mäkikalli, Liisa Steinby
Uskontotieteen maastot ja kartat
Veikko Anttonen
Suomen Sanojen Rakenne
Vesa Koivisto
Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa
Liisa Tiittula, Pirkko Nuolijärvi
Rapautuva kieli
Kimmo Granqvist, Päivi Rainò
Lastenkirja. Nyt
Marleena Mustola