Tiede

Tiedän uskovani, uskon tietäväni
Juha Pihkala, Esko Valtaoja
Neandertalinihminen
Juha Valste
Virus
Matti Jalasvuori
Lajien synty
Charles Darwin
Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa
Kai Eriksson (toim.)
Kaikkea sattuu
Ilari Hetemäki (toim.), Pauliina Raento (toim.), Hannu Sariola (toim.), Tuomas Seppä (toim.)
Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi
Mikko Ketokivi
Haastattelun analyysi
Johanna Ruusuvuori, Pirjo Nikander, Matti Hyvärinen (toim.)
Modernin tieteen synty Euroopassa
Paolo Rossi
Kirjallisuuden opetuksen käsikirja
Kaisa Ahvenjärvi, Leenä Kirstinä
Kirjallisuus ja filosofia
Antti Salminen, Jukka Mikkonen, Joose Järvenkylä
Kirjoitettu kansakunta
Marja Jalava, Tiina Kinnunen, Irma Sulkunen
Lukiolaisten äidinkieli
Toimittaneet, Anneli Kauppinen, Hanna Lehti-Eklund, Henna Makkonen-Craig, Riitta Juvonen
Muistin kaupunki
Katri Lento, Pia Olsson
Nodes of Contemporary Finnish Literature
Leena Kirstinä
Romanikieli ja sen tutkimusalat
Kimmo Granqvist, Mirkka Salo
Tapion tarhoista turkistarhoille
Maria Laakso, Toni Lahtinen, Päivi Heikkilä-Halttunen
Kaikille lapsille
Anna Rastas
Työmaana runous
Siru Kainulainen, Karoliina Lummaa, Katja Seutu
Verbit ja konstruktiot
Ilona Herlin, Lari Kotilainen
Johtajakirja
Lasse Koskela, Pasi Lankinen
Johdatus kirjallisuusanalyysiin
Aino Mäkikalli, Liisa Steinby
Itämerensuomalaisten mytologia
Anna-Leena Siikala
Kirjoituksia sankaruudesta
Ulla-Maija Peltonen, Ilona Kemppainen
Polttolunnaat. Eurooppa sodassa 1618–1630
Olli Bäckström
Sotavankien pako
Matti Lackman
Suomen Sanojen Rakenne
Vesa Koivisto
Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa
Liisa Tiittula, Pirkko Nuolijärvi
Rapautuva kieli
Kimmo Granqvist, Päivi Rainò
Miten suomalaiset puhuvat murteista
Aila Mielikäinen, Marjatta Palander