Tingimused

Fabula kasutustingimused

Selle veebilehe ja Fabula mobiilirakenduse kasutamisega kinnitate, et olete käesolevad tingimused läbi lugenud ja nõustute nendega. https://fabula.im vastab kõikidele asjakohastele seadustele ja määrustele. Kõik materjalid ja raamatud on kaitstud asjakohase autoriõigusega. Käesolevad tingimused aitavad Teil seda veebilehte ja mobiilirakendust õigesti kasutada. Seega, enne Fabula teenuse kasutamist lugege alljärgnev teave hoolikalt läbi.

Fabula kasutamine

Fabula võimaldab Teil luua oma konto Fabula mobiilirakenduses. Teile tagatakse juurdepääs e-raamatute valikule, saate luua oma ja jälgida teiste lugemisnimekirju, jagada lemmikraamatuid, autoreid ja tsitaate, kirjutada raamatuarvustusi ja hinnanguid. Fabula jätab endale õiguse kohaldada kasutajale piiranguid, juhul kui teenust kasutatakse ülemääraselt palju, võttes arvesse mõistlikkuse printsiipi. Fabulal on õigus eemaldada kataloogist raamatuid ette teavitamata, näiteks kui seda soovib autor, kirjastus ning kui tuvastatakse ebatsensuurset sisu. Fabula võib paluda Teil jagada selliseid isikuandmeid nagu ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress. Teie isikuandmeid ei jagata kolmandate pooltega ja neid ei avaldata Teie nõusolekuta. Teie e-posti aadressi kasutatakse edastamaks teavitusi Fabula rakenduse muudatuste kohta. Lisateabe saamiseks tutvuge ka Fabula privaatsuspoliitikaga.

Vastutus

Igal kasutajal on võimalus luua Fabulas oma kasutajasisu. Igaüks võib alla laadida rakenduse, raamatud, luua lugemisnimekirju, jagada ja jälgida tegevuste voogu. Paigutades raamatud kataloogi ja kaitstes kasutajate isikuandmeid, on Fabula kohustatud järgima autoriõiguse reegleid ja teisi asjakohaseid seadusi. Fabula ei vastuta kasutaja isikliku konto ja kasutajasisu eest.

- Teie kohustus on veenduda, et kõik teie poolt üles laetud, avaldatud ja jagatud materjalid on korrektsed, need ei ole piraatkoopiad ning Teie kasutajasisu vastab seadustele ja autoriõiguse põhimõtetele.

- Teie vastutate oma isikliku konto eest ega jaga enda konto parooli.

- Olge teadlik materjalidest, mida olete avaldanud ja avalikult jaganud.

- Kui kasutajad laevad üles, avaldavad või jagavad piraatmaterjale või -raamatuid, on Fabulal õigus need materjalid või kasutajasisu eemaldada.

- Alaealise kasutaja puhul Fabula ei vastuta tema eale sobimatute raamatute eest kataloogis, lapsevanem jälgib, et kasutaja tarbiks tema eale sobivaid raamatuid. 

Kasutuslitsents

Fabula tagab igale registreeritud kasutajale Fabula teenuste kättesaadavuse ja kasutamisõiguse. Kasutaja isikuandmed (ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress) on määratletud ja keegi teine ei saa registreeruda samade isikuandmetega. Kasutajad võivad kasutada Fabula teenuseid isiklikul ja mitteärilisel eesmärgidel. Kasutajatel ei ole õigust müüa, rentida, laenata ega litsentseerida mistahes materjale või teenuseid veebilehe https://fabula.im kaudu. Kui kasutaja eirab mistahes piiranguid, on Fabulal õigus need materjalid või kasutajasisu eemaldada.

Liitumise uuendamine ja tühistamine

Fabulaga tellimus uueneb automaatselt järgmiseks makseperioodiks. Te olete kohustatud tasuma teenuse eest seni, kuni olete oma tellimuse tühistanud. Teie makseandmed on krüpteeritud ja turvaliselt kaitstud.

Tagasimaksepoliitika

Fabula ei paku tagasimakse võimalust. Kui tühistate oma tellimuse, siis ei esitata Teile enam uut arvet järgmiseks perioodiks, kuid kõik eelmised arved kuuluvad tasumisele. See tähendab, et kui olete juba tasunud selle kuu eest, mille kestel tühistate tellimuse, siis see makse ei kuulu tagastamisele.

Vastutuse välistamise sätted

Kõik veebilehel https://fabula.im avaldatud materjalid kontrollitakse võimaluste piires üle. Fabula ei garanteeri materjalide täielikku korrektsust ja usaldusväärsust. Fabula ei anna otseseid ega kaudseid tagatisi ega tingimusi turustatavuse, kindlaks otstarbeks sobivuse, intellektuaalse omandi mitterikkumise või õiguste mistahes rikkumise kohta. Fabula ei vastuta kasutajate poolt üleslaetud sisu eest. Kui autoriõiguste omanik või muu volitatud isik seda nõuab, jätab Fabula endale õiguse eemaldada kasutajate poolt üles laaditud mistahes kohatud materjalid.