Garš, veselīgs mūžs — kā to sasniegt? Un kas ir tās atslēgas, kas dažiem cilvēkiem ļauj būt fiziski un garīgi mundriem līdz sirmam vecumam? Pa daļai to nosaka no vecākiem mantotie gēni, modernā medicīna un zāles. Tomēr svarīgs ir arī dzīvesveids, zināšanas un prasme dzīvot veselīgi. Par to šajā grāmatā sarunājas Inese Ziņģīte un profesors Anatolijs Danilāns. Vāka mākslinieciskais noformējums Aija Andžāne.

JULKAISIJAJumava
JULKAISTUHeinäkuu 2014
AVAINSANA