Ihmiset ovat erilaisia. Mistä se johtuu? Käyttäytymisgenetiikka etsii vastausta tutkimalla vanhemmilta perittyjen geenien ja elämän aikana kohdattujen ympäristöjen monisäikeisiä vuorovaikutussuhteita. Miten ne selittävät psykologisissa ilmiöissä ja käyttäytymisessä havaittavia yksilöllisiä eroja? Miksi lapset muistuttavat usein luonteeltaan vanhempiaan, ja miksi koulutustasolla ja ammattiasemalla on taipumus periytyä Suomessakin? Onko olemassa alkoholismi- ja älykkyysgeenejä? Teoksessa esitellään alan keskeiset menetelmät ja tärkeimmät tutkimuskohteet sekä pohditaan käyttäytymisgeneettisen tiedon merkitystä yhteiskunnalle ja ihmiskuvalle. Se on tieteenalan ensimmäinen kattava esitys suomeksi.

JULKAISIJAGaudeamus
JULKAISTUSyyskuu 2015
AVAINSANA