Daniels Kānemans
Domā ātri, domā lēnām
Daniels Kānemans savā novatoriskajā grāmatā «Domā ātri, domā lēnām» atklāj apziņas pasauli, izskaidrojot divas sistēmas, kas nosaka mūsu domāšanas veidu. 1. sistēma ir ātra, intuitīva un emocionāla; 2. sistēma ir lēnāka, apdomīgāka un loģiskāka.

Iesaistot lasītāju spraigā sarunā par domāšanas procesu, autors parāda, kādos aspektos varam un kādos nevaram uzticēties intuīcijai, kā savukārt gūt labumu no lēnās domāšanas priekšrocībām. Viņš piedāvā praktiskas un apgaismojošas atziņas par izvēļu izdarīšanu biznesā un personīgajā dzīvē, kas noderēs ikvienam lasītājam.

«Domā ātri, domā lēnām» — grāmata, kas izmainīs jūsu domāšanas veidu!

IZDEVĒJSJumava
IZDOTSFebruāris 2014
TAGI