Melānija Vanaga
Veļupes krastā

Dvēseļu pulcēšana #7

"Veļupes krastā” ir viens no spilgtākajiem Sibīrijas izsūtījuma tēlojumiem latviešu literatūrā. Grāmata ir ne vien dokumentāls vēstījums par cilvēka fiziskajām ciešanām un morālās pretestības spējām, bet arī spēcīgs un spilgts, emocionāli iedarbīgs literārs darbs. Grāmata bagāta ar tā laikmeta liecībām – fotogrāfijām no ģimeņes albuma, līdzgājēju vēlējumiem, dailliteraturas rindām, domu izjūtām, vēstulēm un diaologiem. Zem katras fotogrāfijas vai cita materiāla paskaidrojums. Viss, kas atklāj tā laika patiesības. Grāmatā aptverts laikposms no 1941. gada 13. jūnija līdz 1957. gadam. Sešpadsmit sāpīgi gadi prom no dzimtenes un atgriešanās. 

Šis Melānijai Vanagai ir trešais “Veļupes krastā” izdevums. Literatūrkritiķe V. Jugāne to nosaukusi par svētu grāmatu. G. Eniņš 1988. gada “Lauku Dzīve” septembra numurā rakstījis:

“Pagājušajā gadā es atradu CILVĒKU! Kādu cilvēku? Lielu cilvēku visu ļaužu un cilvēku vidū. Aiz Krišjāņa Barona iet šodien vēl viens līdzīgs darba rūķis! Ai, mana tauta garā bagātā! Ai, mana tauta kautrīgā!” 

Grāmatas mākslinieciskajam noformējumam izmantoti fotoattēli no Rutas Vanagas personīgā arhīva, kā arī Gunāra Janaiša fotogrāfijas.

2016. gadā režisors Viesturs Kairišs pēc grāmatas „Veļupes krastā” motīviem uzņēma filmu „Melānijas hronika”.


IZDEVĒJSJumava
IZDOTSSeptembris 2017
TAGI